Historie

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 14. 03. 2019  |  KATEGORIE: Novinky

Historie

Kurt z Václavky, německý ovčák, otec druhé linie Brita, karpatský vlk Cezar z Březového háje, německý ovčák, otec první linie

Československý vlčák - pes se schopnostmi vlka

Uhrančivý pes podobný vlku je využíván  všestranně . Je skvělým parťákem i aktivním milovníkům přírody.
Je oddaným partnerem svého pána, není však klasickým rodinným psem pro děti.


Rasa Československý vlčák je výsledek vojenského pokusu z padesátých let, jež měl původně přinést co nejvíce informací o chování divokých vlků v zajetí a o jejich dědičných schopnostech při křížení se psy a nakonec z toho byl pokus o zlepšení výkonu, zdraví, odolnosti a schopností tehdy hojně využívaných německých ovčáků vojenskými složkami ke strážení a obraně státních hranic. Sledovaly se hlavně vklady pro výcvik a všestrannou upotřebitelnost, zatímco vzhled byl druhořadou záležitostí.

Největší podíl na stvoření nové rasy má Ing. Karel Hartl, který uvádí ve své knize "Československý vlčák": "Pozorování chování psů, hodnocení výsledků při jejich výcviku a v různých službách člověku mě přivedlo na myšlenku, že k důkladnému poznání jejich vlastností je nutné se nejdříve seznámit s ekologií jejich předka - vlka. Protože nebylo možno získat věrohodné údaje o tom co jsem chtěl vědět, rozhodl jsem se ověřit si některé získané informace a získat nové z křížení vlka se psem."

Pokus s křížením německých ovčáků s vlky byl připravován od roku 1955, první vrh kříženců se narodil v chovné stanici Pohraniční stráže v Libějovicích. U kříženců byly podrobně sledovány anatomické i fyziologické rozdíly od obou rodičovských forem, byly zkoumány jejich předpoklady k výcviku, aktivita i vytrvalost. Vybraní kříženci byli znovu spojováni s nepříbuznými německými ovčáky.

Pokus přinášel dobré výsledky. Provedené zkoušky potvrdily, že kříženci uběhnou nepřetržitě až o 50% delší vzdálenost nežli něm. ovčáci, aniž by měli nerovnoměrně prošlapané polštářky na tlapách, což je běžné u psů. Mají výraznější orientační reakci, dokonalejší vidění v noci, lepší sluch, čich i zrak. Rovněž osrstění je u nich kvalitnější, s větší izolační schopností. Některé jejich specifické vlastnosti je nutno tolerovat při výcviku, o kterém se mluví v další části.

Kdy však končí experiment s regenerací německého ovčáka vlkem a začíná šlechtění nového plemene?

V letech 1964 - 1965 již existuje myšlenka na vznik nového plemene, navzdory téměř hysterické reakci některých chovatelů německéo ovčáka.

Spolu s myšlenkou na vznik nového plemene se zvýšily nároky i na jeho vzhled. Dříve preferovaní jedinci s převládajícími znaky německého ovčáka ustoupili jedincům s převládajícími znaky vlka. 

Věrný a aktivní přítel

Československý vlčák je krásný pes, jehož vzhled i ladnost pohybu ovlivnili vlčí předci. Je velmi temperamentní, vytrvalý a aktivní,  miluje a potřebuje pohyb. Je odvážný a neohrožený. Po svém původci vlkovi si však uchoval nejen bystré smysly, skvělý orientační smysl a výborný čich, ale také sklon k nedůvěřivosti. Pánovi je bezmezně oddaný, ten ovšem musí při tvoření vzájemného vztahu investovat mnoho času a trpělivosti. Československý vlčák je psem jednoho pána, ostatní členy smečky pouze respektuje.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             podpis

       


Zdroj:
Československý vlčák, autor Ing. Karel Hartl a Jindřich Jedlička
fotografický archiv www.wolfdog.org.